Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας, καλλιεργώντας ένα πλαίσιο ενεργειακής δημοκρατίας. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς γίνονται ενεργοί συμμέτοχοι στην παραγωγή και στην κατανάλωση ενέργειας, με απτά οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης «Κάλχιον», η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα στα Δωδεκάνησα, ιδρύθηκε στις 19 Μαΐου 2021 με έδρα τη Χάλκη και με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών υφίσταται πλήρως ως νομικό πρόσωπο. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών της είναι ο Δήμος Χάλκης, γεγονός που καταδεικνύει τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης προς την Κοινότητα.

Οι απώτεροι στόχοι της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης είναι η συμβολή της στη βιώσιμη Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη για όλους, ξεκινώντας από τη βάση της τοπικής μας Κοινωνίας. Στο Καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, παρουσιάζεται η δομή και οι στόχοι που έχουν τεθεί από την ίδρυσή της.
Στην προσπάθειά αυτή, πρώτη σε όλα τα Δωδεκάνησα, διατηρούμε και επεκτείνουμε τη μόνιμη συνεργασία μας με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ανάπτυξη τεχνολογιών και καινοτομιών και συμμετέχουμε στα έργα και στις δράσεις, ιδιαίτερα δε σε θέματα ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Με τις χορηγίες και δωρεές πλήθους εταιρειών ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος αλλά και της στήριξης της κυβέρνησης σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφέρειας, η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης έχει στη δικαιοδοσία της έναν πλήρως λειτουργικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, με χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού είναι 1MW, μέγεθος ικανό να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες σε ηλεκτρισμό των κατοίκων της Χάλκης.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας θα επωφελούνται μέσω του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις του νησιού. Με τον εικονικό συμψηφισμό, τα μέλη θα δουν άμεση μείωση του ανταγωνιστικού σκέλους χρέωσης ενέργειας, όπως αναλύεται σε κάθε λογαριασμό ρεύματος.

Συχνές ερωτήσεις

Οι στόχοι της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης, όπως αναφέρονται και στο καταστατικό της, είναι:

 • Η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 • Η προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα
 • Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας
 • Η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, πώληση, διανομή και προμήθεια ενέργειας
 • Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Η παροχή πρωτοποριακών ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων προς τα μέλη της κοινότητας και τους κατοίκους και επισκέπτες της Χάλκης
 • Εν γένει η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία της Χάλκης
 • Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα από μια πληθώρα δράσεων που σχεδιάζονται ήδη για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

  Ταυτόχρονα, καθώς η Ενεργειακή Κοινότητα είναι εξ' ορισμού ένας συνεταιρισμός, καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των επόμενων δράσεων, μέσα από την υποβολή των προτάσεων και των ιδεών που προάγουν τους παραπάνω στόχους και εν γένει την ανάπτυξη της Χάλκης μέσα από την ενεργειακή αειφορία.

  Η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης διαθέτει αυτή τη στιγμή έναν σταθμό παραγωγής τεχνολογίας φωτοβολταϊκών πλαισίων.

  Ο σταθμός παραγωγής έχει εγκατεστημένη ισχύ 999.47 kWp και βρίσκεται σε έκταση 20 στρεμάτων στην περιοχή Κάνια, κοντά στο νέο λιμένα της Χάλκης.

  Αποτελείται από 2,246 panels ονομαστικής ισχύος 445 Wp έκαστο και 4 inverters. Παράλληλα διαθέτει όλο τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης (20 kV) του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και τον εξοπλισμό τηλεμετρίας και τηλεπιτήρησης.

  Ο σταθμός κατασκευάστηκε μετά από χορηγία της ΔΕΗ Α.Ε. σε συνεργασία με τις εταιρείες Vinci Energies / Omexom Hellas και Akuo Energy. Το τεχνικό έργο εκτελέστηκε από την εταιρεία Σπυρόπουλος Α.Ε.

  park 1st
  park 1st
  park 1st
  park 1st
  park 1st
  park 1st